LCA LOGO/EMBLEEM

NEW LOGO

LCA has a new logo!

We had to change our previous logo as there was a dispute as to the copyright thereof and we then took the opportunity to develop one that all residents could relate to.

The Monkey Thorn (Acacia Galpinii) was chosen as a tree typically thriving in Lynnwood, thereby clearly linking it with the identity of the community in the area. Its thorns indicate the protection it provides against unwanted elements and the positioning of the LCA under its spreading crown, symbolises the protection the tree also provides against the elements. The bright green of the tree is a colour generally associated with growth and new life; equally the LCA aims to render to its members a ‘new life’ of peace of mind.

The LCA on the logo is in white, representing light, in contrast with the darkness of the criminal elements.

Bonding all of the above through the use of a strong, bold font, provides a logo with a powerful visual impact, portraying the core elements of the LCA: protection and peace of mind, as well as unity and solidarity within the Lynnwood community.

Members’ current identification boards will be replaced shortly with ones with the new logo. It must be stressed that the boards remain the property of the LCA and therefore only members’ residences will be identified. If a resident ceases to be a member of the LCA (heaven forbid!), we will arrange for the removal of the LCA board.

November 2009

NUWE EMBLEEM

Die LCA het n nuwe embleem!

Na aanleiding van ‘n geskil oor die kopiereg van ons vorige embleem, het ons besluit om van die geleentheid gebruik te maak om ‘n spik-splinternuwe embleem  te ontwikkel waarmee ons inwoners hulle kan vereenselwig.

Die Apiesdoring (Acacia Galpinii), wat baie tipies is van ons woongebied en trots in baie van ons Lynnwood inwoners se erwe pryk, is gekies. Die dorings simboliseer die beskerming teen ongewensde indringers en die LCA staan onder sy uitgebreide kroon, wat beskerming bied teen die elemente.  Die helder groen kleur van die boom word geassosieer met groei en nuwe lewe; insgelyks beoog die LCA om aan sy lede ‘n nuwe lewe van gemoedsrus te bied.

Die LCA op die embleem is in wit, wat lig simboliseer, in teenstelling met die duisternis van die onderwêreld van misdaad.  Deur gebuik te maak van ‘n sterk lettertipe wat die elemente in die embleem saamvat,  verkry ons ‘n kragtige visuele impak wat die sleutelelemente van die LCA uitbeeld: beskerming en gemoedsrus, sowel as eenheid en eendrag in die gemeenskap van Lynnwood.

Die huidige borde waaraan LCA lede uitgeken kan word, sal binnekort vervang word met nuwes waarop die nuwe embleem verskyn.  Ons wil dit sterk beklemtoon dat die borde die eiendom van LCA bly en dat slegs lede so ‘n bord sal ontvang sodat hulle eiendomme duidelik gemerk is en uitgeken kan word.  Sou ‘n lid bedank, sal die bord uiteraard verwyder word.

November 2009

2 thoughts on “LCA LOGO/EMBLEEM”

 1. The new LCA logo looks good, so does the new website.
  The message is also clear and to the point, with no unnecessary waffle.
  Congrats to Chairman Koos van As and all those who keep this initiative going.
  Maybe it would be an idea to have links to separate web pages for the messsages and security reports instead of stringing them together as one long document. It would make the home page less cluttered, and make it easier to read the information in just one language.
  Les Holcroft
  The Loop

Comments are closed.

Just another WordPress weblog