Warning Signs

Received from the CPF (Community Police Forum

Signs Tekens
Z painted on stopsign or on road –houses in street targeted for burglary. As daar ’n Z op stopteken of op pad geverf is, is daar ’n paar huise in die straat wat geroof word
Pile of little stones – warns of dogs As daar ’n klomp klein klippies opmekaar gestapel word – daar is honde
Two big stones together – two old people As daar twee groot klippe langs mekaar is – 2 ou mense
Stones placed in a row – indicates how many people in the house Daar word ook klippe langsmekaar in ’n ry gesit om aan te dui hoeveel mense in die huis bly.
Swazika painted on road – houses in street targeted for burglary.

Direction of the swazika indicates which house is the target.

“Swatsika” teken op pad geverf of op stoptekens – ook ’n paar huise in straat.  –  –  Die rigting waarin die “swatsika” wys is die huis wat geroof word.
Colours Kleure:
Red:  coke tin, red cloth, crisp packet etc – can expect resistance.

2 coke tins indicates that owner is armed.

Rooi – coke blikke, rooi lap ens – dui daarop dat weerstand verwag kan word – gewoonlik persone met vuurwapens.  Mense wat in die nag skiet, weet jy het ’n wapen.  Gewoonlik 2 coke blikkies
Coke tin, opening towards the house – someone is home. coke blik oopkant na huis – gemerk –iemand tuis
Upright coke tin – nobody home coke blik regop staan – niemand in huis
White: sorghum carton, plastic bag

Easy target

Wit – maklike teiken, sorghum boksie, wit plastieksak
Sorghum carton facing towards house – target marked sorghum boksie na huis toe wys – gemerk
White plastic bag in fence – easy target wit plastieksak in heining of draad – gemerk maklike teiken
Green: direction marker Groen – rigting aanduiders
The direction that the bottle is pointing indicates the direction they should proceed. Die rigting waarheen die groen bottel ens wys, wys die rigting aan waarheen hulle moet beweeg.
Blue and/or blue and white: Clicks packets, etc

Easy target and someone inside will help.

Blou – iemand in die huis is bereid om saam te werk bv ’n clicks sakkie – blou en wit – maklike teiken en iemand wat saam werk
Black – stock theft Swart – veediefstal
Poisoning:  If a dog dies suddenly or vomits, check for black specks in the vomit or white powder near the dog.

Please report all dog poisonings to the SAPS who MUST give you a case number.

As hond skielik dood is of braak en daar is swart kolletjies in die braaksel, of wit poeier naby hond is of in braaksel – kontak die polisie dadelik en hulle sal die braaksel en hond verwyder – moet nie daaraan vat nie dit is baie gevaarlik
Listen to your barking dog. As honde blaf in die nag luister na die tipe blaf
Kiewiets (and geese) are excellent watch dogs.  They sound the alarm when a human encrouches on their territory. Become aware of their various calls. Kiewiete op die plotte maak ’n spesifieke geluid as hulle ’n uil sien en ’n ander geluid as hulle ’n mens sien
Simba (or Lays) chips packets – normally neatly folded, but sometimes weighed down by something inside the packet Simba chips pakkies – gewoonlik ’n pakkie wat netjies gevou is, of ’n duidelik gesiggie gesien kan word.
Crisp packet – facing the house

Owner at home

Chips pakkies as gesiggie na jou huis wys – baas by die huis
Crisp packet – facing the road

No-one home

Chips pakkies as gesiggie weg van jou huis af wees – baas nie by die huis.
Shoes and shoesoles near or by the gate

No-one home and direction of the shoes indicates the escape route

Skoene of skoensole by die hek – gewoonlik aanduiding dat daar niemand bly.  As ingebreek word word die roete aangedui deur skoene of skoensole – roete om te hardloop.
Wrong numbers on your house or cell phone – checking if you are home Bel jou huis of selfoon om te hoor of jy by die huis is
Electricity off at the main box

When you go out at check, the house is open and the people inside are soft targets.

Skakel krag af by boks – as jy uitgaan om te gaan kyk is die huis oop en die jy  en die mense binne ook ’n sagte teiken.
Strange items in front of your house, i.e. cardboard box, bricks, neighbour’s tree branch

Do not stop to remove and you will be a soft target.

Phone the police or your security company to assist you.

Vreemde voorwerpe – as jy by die huis kom en daar staan skielik ’n asblik, kartonboks, baksteen of buurman se boomtakry verby, want as jy uitklim op dit te verwyder is jy sagte teiken.  Skakel die polisie.
Brick – normally indicates a car to be stolen ’n Baksteen is gewoonlik om ‘n kar te steel
2 or 3 bricks (normally new bricks)  – house robbery 2 of 3 bakstene (gewoonlik nuwes)  wys op huis rowe
Action Wat maak jy
Immediately remove and dispose of all markers Vat die tekens onmiddelik weg en gooi sulke goed in die asblik.
Daar was al gevalle waar 3 keer die tekens weggevat is – dan is die outjie in die moeilikheid wat dit moes plant
Paint over painted signs. Probeer ook om die geverfde tekens te verwyder deur oor dit te verf

Barend Smit – het hom die tekens gewys en almal in die omgewing is geroep om daarna te kyk.  Toe hy later in die karpad afry toe is daar ’n tak in die pad- die merker het in die boom gesit toe almal daar was. Niemand het opgekyk

Mense in komplekse en woonstelle is nie so veilig nie – ’n persoon maak of hy vir iemand in die komples te kom kuier en teken die boek in en daar is iemand in die kattebak, laai die persoon af en na die tyd word die persoon weer opgelaai en ry uit.
Keep your pavement neat and tidy. Remove all possible markers and dispose of in the rubbish bin. Hou sypaadjies netjies en gras kort. Ook op die plotte en plase sodat niks daarin gegooi kan word wat jou as ’n teiken kan identifiseer nie.
Be aware at all times. Wees paraat en kyk om jou na enige tekens

2 thoughts on “Warning Signs”

  1. Thanks for the comment Krystyna. You acted correctly. By your action you removed any indicators that potential criminals might have left for their partners in crime.

  2. It is interesting that having re-read these warning signs yesterday, today I found a neatly folded Simba chip packet on the lawn outside our property. A few weeks ago we removed a large piece of wood that had been shaped at one end into an arrow mark or pointer, and standing up against a rock outside our house, pointing towards the gate.

    According to the warning signs, this could be relevant, but at the same time I am reluctant to attribute too much to it. We simply removed the items.

Leave a Reply

Just another WordPress weblog